Rejestracja

woj. mazowieckie

woj. podlaskie

woj. lubelskie

Na pierwszą wizytę przychodzi sam rodzic/opiekun prawny (bez małoletniego) celem przeprowadzania wywiadu psychologicznego.